Cá nhân khi giao kết hợp đồng thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

CÂU HỎI: Kính gửi trung tâm, cho em hỏi: Em đang trong thời gian thử việc thì em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân tại công ty không ạ. Lương thử việc của em là 5.000. 000 ạ ?

Em xin cảm ơn. Mong nhận được câu trả lời sớm! học hành chính nhân sự ở đâu

Quy định đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Hỏi về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 nơi

TRẢ LỜI:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi, trường hợp của bạn xin được tư vấn như sau: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, đối tượng có thu nhập từ tiền lương tiền công là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nào: 

(điểm b, i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012)

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công: học quản trị nhân sự ở đâu

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. khóa học logistics

….. nhóm các cá nhân cư trú ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên hoặc cá nhân không cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

+ Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hành chính nhân sự

(Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

  • Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
  • Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
  • Tiền tham gia các dự án, đề án;
  • Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
  • Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
  • Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
  • Tiền dịch vụ quảng cáo;  chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
  • Tiền dịch vụ khác, thù lao khác hoặc
  • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.)

Hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy đối chiếu với quy định trên thu nhập từ tiền lương được trả trong hợp đồng thử việc thuộc trường hợp cuối cùng là việc hai bên ký kết hợp đồng dưới 03 tháng và phát sinh việc trả tiền lương tiền công với bạn là trên 2 triệu nên vẫn tính thuế và khấu trừ thuế trừ khi bạn đảm bảo điều kiện luật định.

Thứ hai, phương thức xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành:

– Nếu hai bên ký hợp đồng lao động từ đủ từ 03 tháng trở lên thì người lao động sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần.

– Nếu hai bên ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng khác có phát sinh việc trả tiền công tiền lương dưới 03 tháng thì thu nhập này của người lao động sẽ bị khấu trừ 10% trên thu nhập ( thu nhập phải từ 02 triệu trở lên trong từng lần phát sinh) học kế toán trên mạng

Thứ ba, Điều kiện để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

– Cá nhân sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thuộc đối tượng tính theo biểu lũy tiến mà sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, các khoản được miễn thì thu nhập tính thuế bằng không hoặc mang giá trị âm thì không phải nộp.

– Cá nhân sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thuộc đối tượng tính thuế theo phương thức khấu trừ 10% khi: cá nhân có thu nhập dưới 02 triệu trên từng lần phát sinh hoặc cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại một nơi, cá nhân có mã số thuế tại thời điểm khấu trừ thuế thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nhưng ước tỉnh tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia ảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC gửi tổ chức trả thu nhập để bộ phận trả thu nhập trong công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào bản cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ, kết thúc năm tính thuế, tổ chức chi trả thu nhập vẫn tổng hợp danh sách và thu nhập của cá nhân chưa đến mức khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự cam kết sai sự thật thì cá nhân sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. xuất khẩu tại chỗ là gì

Như vậy, bạn sẽ không phải nộp thuế tức bị khấu trừ 10% nếu vào lúc thử việc nếu tại thời điểm đó bạn chỉ làm ở duy nhất ở 1 nơi, bạn có mã số thuế, và mức thu nhập của bạn là 5.000.000 đồng (chưa đến mức nộp thuế) và bạn viết cam kết theo mẫu trên thì bạn sẽ không bị khấu trừ và tính thuế. Nếu sau này bạn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì thời gian thử việc sẽ được tính theo biểu lũy tiến mà không tính theo phương pháp khấu trừ 10% nữa thì với mức lương trên những tháng thử việc bạn cũng không bị khấu trừ thuế.

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *