Giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

Câu hỏi: Giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

Tôi làm kế toán ở bệnh viện công có nhiều bác sĩ có mở phòng mạch riêng và có đăng ký giảm trừ gia cảnh tại bệnh viện, hàng tháng tôi tính giảm trừ gia cảnh cho họ có đúng không hay họ phải đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cơ quan quản lý phòng mạch của họ? lớp nghiệp vụ khai báo hải quan

Trả lời: 

Cán bộ công nhân viên có ký HĐLĐ trên 3 tháng với bệnh viện thì có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh tại viện. Hàng tháng bệnh viện chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho nhân viên dựa trên thu nhập tại bệnh viện, không tính giảm trừ dựa trên thu nhập ngoài bệnh viện (tại phòng khám riêng) của nhân viên. Nhân viên có nhiều nguồn thu nhập, cuối năm khi thực hiện QT thuế TNCN sẽ kê khai đầy đủ thu nhập của mình và được tính giảm trừ gia cảnh.

Xem thêm: Điều kiện và hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *