Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ 2 nơi

Hỏi: Em chào anh/chị!. Em có một vấn đề muốn nhờ giải đáp đó là cá nhân có thu nhập từ 2 nơi thì đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ 2 nơi

Căn cứ pháp lý: 

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật quản lý thuế
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế TNCN và thuế GTGT
  • Thông tư 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế thi chứng chỉ tin học ở đâu

Hỏi về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 nơi

Căn cứ theo quy định tại các thông tư trên, nguyên tắc và cách tính thuế cho người lao động có thu nhập từ 2 nơi như sau:

– Trường hợp cá nhân ký HĐLĐ ≥ 03 tháng với công ty thứ hai: Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Trường hợp cá nhân ký HĐLĐ < 03 tháng hoặc không ký HĐLĐ với công ty thứ hai: Doanh nghiệp khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên. các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Lưu ý: Trong một số hướng dẫn của cục thuế hướng dẫn các doanh nghiệp trong địa phương, trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả doanh nghiệp tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân, nhưng đến cuối tháng doanh nghiệp tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN theo mức 10% đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên. nghiệp vụ hành chính nhân sự

Như vậy: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. học kế toán tổng hợp thực hành

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *