Xử lý trùng số CMND khi nộp thuế TNCN

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề xử lý trùng số CMND khi nộp thuế TNCN

Xem thêm: Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN hay không?

Câu hỏi: Xử lý trùng số CMND khi nộp thuế TNCN

Số CMND của tôi bị trùng với số CMND của một chị khác, sau khi làm các thủ tục với cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế TNCN. Hiện nay 2 người có 2 mã số thuế nhưng cùng chung một số CMND. Cho tôi hỏi việc này có ảnh hưởng gì tới việc nộp thuế TNCN không? những câu hỏi khi phỏng vấn

Xử lý trùng số CMND

Trả lời: 

Xin trả lời việc 2 người có 2 mã số thuế nhưng cùng chung một số CMND không ảnh hưởng gì tới việc nộp thuế TNCN.

Bởi vì trường hợp 2 cá nhân đăng ký cấp mã số thuế cá nhân báo trùng số CMND, sau khi cơ quan thuế thực hiện xác minh thông tin trùng số CMND, Cơ quan thuế sẽ thực hiện bổ sung thêm 03 ký tự viết tắt tên tỉnh theo quy định của ngành Thuế (Ví dụ: Hà Nội là HAN, Hồ Chí Minh là HCM…) vào ô CMND ngay sau số cuối cùng của dãy số CMND của NNT bị trùng CMND (chưa được cấp mã số thuế) và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành. 

Ví dụ: 012345678HAN học phần mềm kế toán misa

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *