Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN hay không?

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN không

Xem thêm: Tra cứu mã số thuế TNCN

Câu hỏi: Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN hay không?

Đơn vị tôi là Công ty TNHH MTV sau đó giải thể công ty và thành lập Công ty Cổ phần mới. Khi giải thể doanh nghiệp, công ty có trả trợ cấp thôi việc cho người lao động (khoản trợ cấp này tính đến 31/12/2008 và theo luật lao động). Vậy xin hỏi khoản trợ cấp thôi việc này có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không? Sau khi giải thể Doanh nghiệp tất cả số lao động của Công ty TNHH chuyển sang công ty Cổ phẩn. thi tin học văn phòng

Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN?

Trả lời:

Theo điểm 2.2, khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trong đó có Trợ cấp thôi việc.

2.2. Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

2.2.1. Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công, bao gồm: phụ cấp, trợ cấp cho thương binh, bệnh binh, cho thân nhân liệt sỹ; phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ hoạt động cách mạng; phụ cấp, trợ cấp cho các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. học nguyên lý kế toán

2.2.2. Phụ cấp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

2.2.3. Các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm:

a) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm. khóa học về xuất nhập khẩu

b) Phụ cấp thu hút đối với vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

c) Phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

2.2.4. Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

a) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. học xuất nhập khẩu online

b) Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi.

c) Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động.

d) Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.

đ) Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp.

e) Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả.

2.2.5. Trợ cấp để giải quyết tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật. khóa học xuất nhập khẩu

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nêu trên thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được áp dụng thống nhất với tất cả các đối tượng, các thành phần kinh tế. khóa học kỹ năng giao tiếp

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực nhà nước để tính trừ. Các trường hợp chi cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo quy định trên thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Vậy khoản trợ cấp thôi việc này không tính vào khoản thu nhập chịu thuế nên CQCT không khấu trừ thuế TNCN khóa học ngắn hạn về quản trị nhân sự

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *