Tiền thưởng có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề tiền thưởng có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi: Tiền thưởng có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Công ty em có khoản thưởng cho nhân viên làm việc tròn 10 năm là 40 triệu (trả cho người lao động). Vậy thuế thu nhập cá nhân tính trên khoản tiền thưởng này sẽ như thế nào?

Tiền thưởng có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu

Trả lời: 

– Theo thông tư 84/2008/TT-BTC, phần A, mục II. Các khoản thu nhập chịu thuế, tiết 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định “2.1.6. Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), trừ một số khoản tiền thưởng quy định tại điểm 2.3 dưới đây. Trường hợp người lao động được thưởng bằng cổ phiếu thì giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng. học xuất nhập khẩu online

– Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” học phần mềm kế toán misa

– Như vậy với khoản tiền thưởng cho nhân viên làm việc tròn 10 năm là 40 triệu đồng, thì khoản thưởng này được xác định là thu nhập chịu thuế do khoản thưởng này không nằm trong quy định ở tiết 2.3. Các khoản tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Khi chi trả khoản thưởng này, công ty bạn xác định đây là thu nhập chịu thuế của cá nhân để tiến hành khấu trừ thuế TNCN của khoản thu nhập chịu thuế này như bình thường. khóa học kế toán online

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *