Hướng dẫn tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn như thế nào? Khi đầu tư vốn vào các doanh nghiệp, phần lợi nhuận cuối năm được chia cho các cổ đông, thành viên góp vốn gọi là cổ tức, phần lợi nhuận này cá nhân phải nộp thuế. Thuethunhapcanhan.com sẽ hướng dẫn trong bài viết sau:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

1. Quy định về thuế TNCN từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn tính thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

– Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp vay theo hợp đồng vay. Hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài.

– Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần. học kế toán online

– Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp. Chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

– Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Đặc biệt, bên cạnh đó bao gồm: nên học kế toán ở đâu

– Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác. Trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng. Góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác. 

– Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác. Do các tổ chức trong nước phát hành, trừ lãi tiền gửi nhận được. Từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và lãi trái phiếu Chính phủ. Các công ty xuất nhập khẩu lớn tại Việt Nam

– Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác. Kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng. Hoặc bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

tinh-thue-tncn

2. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Công thức tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Đối với cá nhân không cư trú:

– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân với thuế suất 5%. học xuất nhập khẩu online

– Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú.

3. Hồ sơ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

– Nếu là doanh nghiệp trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành kèm thông tư 92/2015/TT-BTC học khai báo hải quan quản trị nhân sự

– Nếu là cá nhân trực tiếp đi kê khai thuế thì nộp Mẫu tờ khai 04/NNG-TNCN tờ khai thuế TNCN.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh: áp dụng với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thương mại, thu nhập từ quà tặng.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh. tra cứu thuế hải quan

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế Hướng dẫn tính thuế TNCN từ đầu tư vốn. Hy vọng hữu ích với bạn đọc.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *