Thuế TNCN khi người lao động bị tai nạn lao động

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề thuế TNCN khi người lao động bị tai nạn lao động.

Câu hỏi: Khi người lao động bị tai nạn lao động, khoản tiền lương có bị tính thuế TNCN không?

Chào admin, khi người lao động bị tai nạn lao động công ty tôi phải trả các khoản sau:

–  Tiền lương ( trả đủ lương trong thời gian nghỉ tai nạn ): 2.000.000đ

+ Trả trợ cấp tai nạn lao động

+ Trả Chi phí y tế học kế toán thuế online

Theo quy định thì tiền trợ cấp tai nạn và chi phí y tế bị loại ra khi tính thuế TNCN, Còn phần tiền lương 2.000.000 trả cho thời gian Người lao động điều trị tai nạn lao động có chịu thuế TNCN hay không?

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 12 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập được miễn thuế bao gồm:

– Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

c/o form b là gì

Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ người sử dụng lao động hoặc quỹ bảo hiểm xã hội do bị tai nạn trong quá trình tham gia lao động. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của người sử dụng lao động hoặc toà án và chứng từ chi bồi thường tai nạn lao động.

 

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập không chịu thuế trong đó có trợ cấp tai nạn lao động. khóa học quản lý tài chính

Kết luận: Tiền bồi thường, trợ cấp bạn nhận được thì không chịu thuế TNCN. Tiền lương bạn vẫn được hưởng trong thời gian nghỉ bệnh không đi làm thì vẫn chịu thuế TNCN

>>> Xem thêm: Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN hay không?

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *