Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu

Tôi đang làm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Cơ quan yêu cầu tôi đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu cho nhân viên. Vậy xin hỏi theo quy định mới nhất thì tôi phải đăng ký thông tin theo mẫu nào? Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu gồm những gì?

Xem thêm:  Không gửi được file đăng ký MST cá nhân

 Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; khoản 2 Điều 2 và khoản 7 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC  ban hành ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế gồm: khóa học tin học văn phòng tại hà nội

– Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã được cấp mã số thuế thì tiếp tục sử dụng mã số đó. học xuất nhập khẩu ở đâu hà nội

Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC);

Mẫu tờ khai đăng ký thuế số 05-ĐK-TCT

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài. học kế toán thực hành ở đâu

Việc đăng ký thuế được thực hiện trên phần mềm hỗ trợ đăng ký thuế TNCN – Phiên bản 2.5.

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *