Không gửi được file đăng ký MST cá nhân

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề không gửi được file đăng ký MST cá nhân

Xem thêm: Đăng ký thuế bị sai thông tin

Câu hỏi: Không gửi được file đăng ký MST cá nhân

Trung tâm cho tôi hỏi: Tôi phải đăng ký bổ sung MST cá nhân cho một số nhân viên mới, nhưng khi kết xuất ra file excel gửi đi (tôi đã đổi đuôi file thành 003 để tránh trùng với file trước) thì nhận được thông báo là dữ liệu trong file excel không đúng. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai đầy đủ nhưng vẫn không gửi được, tôi phải làm sao? Rất mong nhận được câu trả lời từ trung tâm. Xin cảm ơn!

Không gửi được file đăng ký MST cá nhân

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho trung tâm. Xin trả lời bạn như sau:

– Hệ thống báo lỗi thông tin trong file bị lỗi là đúng vì bạn đã đổi thông tin số hiệu tệp trên tên file mà không đổi trong nội dung file.

– Vậy bạn mở lại phần mềm TNCN, sửa giá trị ở ô số hiệu tệp thành 003 sau đó kết xuất lại file excel thì file kết xuất ra sẽ hợp lệ và không trùng tên file với các file trước.

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *