Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty. Chuyển nhượng có thể có các hình thức như: bán, tặng cho, để lại thừa kế…Trong trường hợp này tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp.

Tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ đi (-) giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. lớp nghiệp vụ khai báo hải quan

– Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn. Nếu hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

– Giá mua của phần vốn góp được xác định đối với từng trường hợp.

Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn, được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ. nên học tin học văn phòng ở đâu

Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua, được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp.

– Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn gồm những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định như: Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng; Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

gop_von

>>> Bài viết tham khảo: Trung tâm kế toán Lê Ánh dạy có tốt không?

2. Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp

Thuế suất thuế TNCN trường hợp này áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần góp vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật (các bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp.

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp. Hy vọng hữu ích với bạn đọc. học tin học văn phòng ở đâu tốt

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế TNCN trong chuyển nhượng Bất động sản

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *