Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là việc cá nhân thực hiện thống kê các khoản thu nhập của mình trên tờ khai thuế trực tuyến và được gửi tới cơ quan thuế quản lý.

Tuy nhiên để cá nhân tự quyết toán thuế chuẩn sẽ phải lưu ý về hồ sơ, thời gian nộp, thủ tục các bước làm để tránh việc xử lý phức tạp, sai sót. Bài viết sau của thuế thu nhập cá nhân sẽ hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng theo quy định mới nhất.

Xem thêm: Giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

I. Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là gì?

Thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Quyết toán thuế TNCN là việc doanh nghiệp hoặc cá nhân kiểm tra, thống kê lại tất cả các khoản thu nhập trong 1 năm của mình để thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là việc cá nhân thực hiện thống kê các khoản thu nhập của mình trên tờ khai thuế trực tuyến và được gửi tới cơ quan thuế quản lý. địa chỉ học tin học văn phòng ở hà nội

Để thực hiện kê khai thuế, người nộp thuế có thể tải các ứng dụng hỗ trợ khai thuế trên các website của cơ quan thuế. Hoặc thực hiện khai thuế trực tuyến.

 • Người nộp thuế có thể thực hiện việc khai thuế trực tuyến trên website ngành Thuế. Và được hỗ trợ các mẫu tờ khai theo quy định.
 • Hỗ trợ khai đúng các chỉ tiêu trên tờ khai
 • Và hỗ trợ tự động xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế để tránh nhầm lẫn phải đi lại nhiều lần (quyết toán thuế TNCN) isf là phí gì

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán qua mạng

II. Hồ sơ chuẩn bị để quyết toán thuế TNCN qua mạng

Để quyết toán thuế TNCN, cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN,
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC
 • Và bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài. Cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp. Người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp. Hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). học kế toán thực hành online

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài. Phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Lưu ý:

 • Khi kê khai quyết toán thuế TNCN các cá nhân điền đầy đủ các thông tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên và tên của vợ hoặc chồng, mã số thuế (Có thể tra cứu mã số thuế cá nhân trên mạng nếu không nhớ) của vợ hoặc chồng hoặc số chứng minh thư. (
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.
 • Chỉ tiêu số [37] – Đã khấu trừ – tại mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế đã khấu trừ và đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của các tổ chức chi trả thu nhập (có kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN). 
 • Chỉ tiêu số [38] – Đã tạm nộp- tại mẫu 02/QTT- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế.

III. Các bước cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng 

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng cần thực hiện những bước chi tiết sau:

Bước 1. Truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX)

Đầu tiên các bạn truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX) theo đường dẫn sau: http://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request. Sau đó chọn mục “Cá nhân” như hình minh họa.

Truy cập thuế điện tử

Bước 2. Đăng nhập tài khoản thuế điện tử

Khi màn hình hiện ra các bạn  chọn “Đăng nhập” như hình minh họa.

Đăng nhập thuế điện tử

Bước 3. Đăng nhập mã số thuế TNCN

Tiếp theo các bạn gõ mã số thuế TNCN của cá nhân làm quyết toán thuế TNCN và nhập mã kiểm sau. Sau đó ấn “Tiếp tục”.

Đăng nhập MST TNCN

Bước 4. Đăng nhập một số thông tin bổ sung

Sau khi các bạn đã đăng nhập màn hình tiếp tục hiện ra yêu cầu các bạn phải bổ sung thông tin bao gồm  ngày cấp mã số thuế đầu tiên, cơ quan thuế tỉnh và cơ quan thuế quản lý. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên các bạn chọn đăng nhập. Như sau: học logistics ở đâu

Bổ sung thông tin để đăng nhập

Ngày cấp mã số thuế bạn lấy ở bước trên, nếu chưa nhớ tham khảo hướng tra cứu ngày cấp mã số thuế nhé.

Bước 5. Chọn thông tin khai thuế

Sau khi đăng nhập xong các bạn chọn “Quyết toán thuế” tiếp tục chọn “Kê khai trực tuyến“. Tiếp tục các bạn điền các thông tin của người quyết toán thuế như hình minh họa sau.

Tên người gửi: điền họ tên của người tự quyết toán

Địa chỉ liên hệ: điền địa chỉ thường trú của người tự quyết toán

+ Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

+ Địa chỉ email: điền email của cá nhân tự quyết toán

+ Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015)

Chọn thông tin trên tờ khai thuế học xuất nhập khẩu online

Sau khi chọn xong các mục ở trên các bạn tiếp tục tích vào các ô sau:

 Chọn cơ quan thuế quyết toán

 • Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế
 • Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc

Cục thuế: Chọn cục thuế nơi quyết toán thuế. học logistics ở đâu

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

Năm kê khai: Năm quyết toán thuế

Chọn: “từ tháng- đến tháng” là phần mềm tự nhảy ra.

Chọn “Tiếp tục” như hình minh họa.

Chọn thông tin trên tờ khai thuế

Bước 6. Điền các thông tin trên tờ khai thuế

Sau khi các bạn điền đầy đủ các thông tin tờ khai thuế và ấn tiếp tục. Màn hình sẽ hiện giao diện tờ khai 02/QTT-TNCN (TT92/2015). Nhiệm vụ của các bạn lúc này cực kỳ đơn giản. Điền bổ sung các thông tin trên tờ khai thuế còn thiếu bao gồm: kê khai hải quan qua mạng

[07]: Quận/huyện: (Bắt buộc điền)

[08]: Tỉnh/thành phố: (Bắt buộc điền)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua. 

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). 

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.

Số thuế phát sinh cfs/cy là gì

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Nếu bạn có người phụ thuộc thì bạn điền bổ sung thông tin người phụ thuộc như hình minh họa.

Kê khai người phụ thuộc

[28]: Các khoản giảm trừ: Tự động tính

[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Tự động tính

[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Tự động tính

[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.

[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng.

[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Tự động tính 

[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Tự động tính

Số thuế được khấu trừ

[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Tự động tính

[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%. học kế toán online

[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

Số thuế thu nhập cá nhân

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Tự động tính

[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Tự động tính

[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam; năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.

[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Tự động tính

[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính

Số thuế hoàn trả

[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Tự động tính

[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.

[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Tự động tính

Sau các bước kê khai thông tin tờ khai quyết toán thuế TNCN rồi. Các bạn tiếp tục CLICK vào hoàn thành kê khai

Cuối cùng khi đã kê khai xong các bạn ấn chọn “Hoàn thành kê khai” và gửi hồ sơ tới cơ quan thuế.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Cá nhân có số thuế phải nộp thêm thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 chậm nhất là ngày 31/03/2019.

– Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm.

Trên đây là thủ tục các bước cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng, bài viết được tổng hợp và biên soạn lại bởi đội ngũ admin Thuế thu nhập cá nhân. Mong bài viết trên giúp ích cho bạn đọc, giúp bạn thực hiện hiệu quả công việc kế toán của mình. 

1.5/5 - (8 bình chọn)

Related Posts

This Post Has One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *