Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì? Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

chung-tu-khau-tru-tncn

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì? Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của cơ quan thuế mới nhất, đầy đủ nhất hiện nay bao gồm những giấy tờ gì? Các bạn cùng tham khảo chi tiết qua bài viết sau của Thuế thu nhập cá nhân.

1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là các chứng từ, hồ sơ thể hiện việc các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân trả thu nhập thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tính số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế theo quy định của pháp luật liên quan tới thuế thu nhập cá nhân.  có nên học online

2. Các quy định mới nhất liên quan tới chứng từ về khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ theo theo khoản 2 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

– Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp CTKT. học kế toán ở đâu

– Cấp CTKT trong một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp CTKT cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một CTKT cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

+ Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một CTKT trong một kỳ tính thuế. 

3. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất hiện nay

– Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể đặt in hoặc mua của Chi cục thuế, dưới đây là thủ tục mua Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế: học kế toán online

3.1 Hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

– Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. (1 bản)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng (01 bản))

– Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp (01 bản)

– Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

3.2 Nơi nộp hồ sơ

– Phòng ấn chỉ Chi cục thuế quản lý DN.

– Sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục thì Chi cục thuế sẽ Cấp cho DN 1 Cuốn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

– Một cuốn chứng từ khấu trừ thuế TNCN có 50 số, mỗi số có 2 liên:

+ Liên 1: Báo soát và Lưu; ke toan online

+ Liên 2: Giao cho người nộp thuế (cá nhân được khấu trừ thuế).

Mẫu Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập CN mà cơ quan thuế cấp cho DN như sau:

thue-tncn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: Chi cục thuế ….

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: CÔNG TY TNHH ABC

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ:

4. Số điện thoại: . Số fax: ………

6. Số tài khoản:……. 7. Nơi mở tài khoản: ……… điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

                                                                                        Hà Nội, ngày  tháng  năm 2021

                                                                                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

                                                                            CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

                                                                              Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

4. Hướng dẫn lập bảng kê sử dụng chứng từ về khấu trừ tiền thuế TNCN

Bảng kê sử dụng CTKT thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang sử dụng theo mẫu CTT25/AC.

Hiện tại thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, CTKT thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập theo mẫu CTT25/AC chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. học kế toán online

Vậy nộp kê khai và nộp mẫu CTT25/AC hiện nay thực hiện như thế nào?

– Với các thông tin cần điền trên mẫu CTT25/AC các bạn thực hiện điền tương tự như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC/26AC như sau:

+ Đơn vị, cá nhân thu: Điền tên của đơn vị thực hiện báo cáo;

+ MST: Mã số thuế của đơn vị báo cáo;

+ Số: Theo số quy định của đơn vị; dạy kế toán online

+ Quý/Năm: Thực hiện báo cáo cho Quý và năm nào thì điền bổ sung;

+ Ký hiệu mẫu: Lấy thông tin trên CTKT thuế;

+ Tên biên lai: CTKT thuế TNCN;

+ Ký hiệu: Ghi theo ký hiệu trên CTKT thuế;

+ Từ số đến số: Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng;  học kế toán thực hành ở đâu

+ Số sử dụng: Các số đã sử dụng tuy nhiên không bao gồm xóa bỏ, mất;

+ Số xóa bỏ: Các số xóa bỏ nhưng phải ghi chi tiết từng số;

+ Số mất, cháy: Các số mất cháy phải ghi chi tiết từng số;

+ Cộng: Tổng cộng số hóa đơn sử dụng; xóa bỏ; mất, cháy trong kỳ kê khai.

Sau khi lập xong các bạn in ra ký nộp trực tiếp hoặc có thể nộp qua https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request bạn nhé.

>>> Xem thêm: Quy định về khấu trừ thuế TNCN

Rate this post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *