huong dan tinh thue tncn tu dau tu von

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn như thế nào? Khi đầu tư vốn vào các doanh nghiệp, phần lợi nhuận cuối năm được chia cho các cổ đông,… Read more
cach-tinh-thue-TNCN-tu-chuyen-nhuong-chung-khoan

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại… Read more
huong dan tinh thue TNCN tu chuyen nhuong von

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với… Read more
tính thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản

Hướng dẫn tính thuế TNCN trong chuyển nhượng Bất động sản

Tính thuế TNCN trong chuyển nhượng bất động sản như thế nào? Thị trường bất động sản hiện nay rất phát triển, nhu cầu chuyển nhượng từ cá nhân này… Read more
Các khoản thu nhập chịu thuế mới nhất

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất

Trong bài viết này Thuế thu nhập cá nhân sẽ gửi đến bạn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất.  Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN  Theo… Read more
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký MST TNCN

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký MST thuế TNCN chi tiết

Có rất nhiều trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký MST thuế TNCN như: thay đổi CMND/ CCCD, muốn thay đổi MST từ người phụ thuộc… Read more
Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người nước ngoài là vấn đề khá phức tạp, hiện tại trên thị trường Việt Nam có rất nhiều người lao… Read more
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Trong đó tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có… Read more
Phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN

Phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN theo quy định

Chậm nộp tờ khai thuế TNCN theo quy định sẽ bị phạt bao nhiêu? Cuối tháng 3/2020 là thời điểm thời điểm kế toán phải hoàn thành quyết toán thuế… Read more
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán qua mạng

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là việc cá nhân thực hiện thống kê các khoản thu nhập của mình trên tờ khai thuế trực tuyến và… Read more
Giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

Giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập

Giải đáp của Thuế thu nhập cá nhân về vấn đề giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập Câu hỏi: Giảm trừ gia cảnh cho người… Read more
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện và hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều trường hợp cá nhân hoặc tổ chức không tự quyết toán được mà phải làm thủ tục ủy quyền… Read more
Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế là số tiền thuế của cá nhân chịu thuế đã nộp cho cơ quan nhà nước mà còn dư. Như vậy, Nhà nước phải có nghĩa vụ trả… Read more
Cách xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Cách xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Thuế TNCN được tính theo từng đối tượng khác nhau. Xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khi tính thuế thu nhập cá nhân có… Read more
Hỏi về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 nơi

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ 2 nơi

Hỏi: Em chào anh/chị!. Em có một vấn đề muốn nhờ giải đáp đó là cá nhân có thu nhập từ 2 nơi thì đóng thuế thu nhập cá nhân… Read more